...دل شــکــســتــه...

دیگر آرزویـــی ندارم! اگرچه خودم نـــه ،ولی حداقـــل موهایــم سپیــد بختــــ شدند عاقبتـــ

...دل شــکــســتــه...

دیگر آرزویـــی ندارم! اگرچه خودم نـــه ،ولی حداقـــل موهایــم سپیــد بختــــ شدند عاقبتـــ

...دل شــکــســتــه...

باسلام خدمت دوستای گلم خلوتی مهیا کردم تا بتونم عاشقانه هام و دلنوشته هامو بزارم،خواهشا با نظرات زیباتون کمکم کنید،من همه رو دوس دارم و با همتون آماده تبادل لینک هستم و یک چیزی،که از متن ها و عکس هام دلشکسته نشین آخه دل خودم کافیــ...ــه

آخرین مطالب
 • ۹۴/۰۸/۱۷
  heh
 • ۹۴/۰۶/۰۴
  GOD
 • ۹۴/۰۴/۱۲
  M@N
 • ۹۴/۰۲/۱۳
  من
پیوندها

۳ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

داغــــــــــــــــــــــــه اون...

ﻣﺎﺩ‌‌‌‌ﺭﻡ !!!

ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﻧﻤﯿﺎﯾﯽ...؟ﭼﺮﺍ ﺳﺮﯼ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺰﻧﯽ...؟

 ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﺑﻮﯼ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ... ﻣﯽ ﺩﺍﻧم از ﺩﺭ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭﺵ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻏﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺭﺩ...

ﻣﺎﺩﺭﻡ !!! ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺩ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ گاﻣﻬﺎﯼ ﺣﺒﺲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ...


 ﺎﺩﺭﻡ!!!

ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﺯﯾﺮ ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺷﺪﻩ ﮐه رﻭزﻫﺎﯼ ﺁﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ

ﺩﺭﻭﻧﺶ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨم...


ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺳﺮﯼ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺰﻥ!

ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﻋﺬﺍﺑﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ...

ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﺒﻮﺩﯼ ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ ﺍﺷﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ...


ﻣﺎﺩﺭﻡ!!!

ﻣﻦ ﻫﻢ ﺭﻭﺯﯼ پسر ﺷﺎﺩ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻡ؛ﯾﺎﺩﺕ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ؟ﻭﻟﯽ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ ﻣﺮﺍ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻧﺸﯿﻦ ﮐﺮﺩ

ﻨﻬﺎ ﺷﺪﻡ...! ﺷﮑﺴﺘﻢ...! ﺁﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﺁﯾﻨﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺍ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ...ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ...

 ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮﺭ ﺷﺒﻬﺎﯼ ﺑﯽ ﺗﺎﺑﯽ ﺍﻡ...ﺭﻓﯿﻖ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﻭ ﺗﻠﺨﻢ...ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ...


ﻣﺎﺩﺭم ﺳﺮﯼ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺰﻥ!

ﻣن ﻮ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﻮی ﻣﺮﮒ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ!!!


داغونـــم . . .!

میدونی داغــــون یعنی چی . . .؟

یعنــــی "داغ اون"

امـــا اون الان داغــــــه با اون . . .

بوسه های تیغ...

تیغ هست...

رگ هست و یک دنیا هوای خون بازی!

هوس بوسه های تیغ را کرده ام،چشمانم را می بندم!

تیزی اش را روی رگم حس میکنم..موزیک را بلندتر میکنم!

سیگار!

پکی محکم!

و یکبار برای همیشه تیغ میکشم!

روی رگ احساسم!

روی تمام خاطراتم!

روی تمام آرزوهایم!

مــیــمــیــرم تــا فــرامــوش کــنـــم تـــو را....

پاشو...

رضا پاشـــــــــــــو صبــــــــــح شـُـــــده هــــا... 

↩هـــیــچـــى نـــِــمـــیـــگـــــَــم↪

عــــَــصــــبــــانــــى مـــیـــشــــى

مـــــیـــاى تـــو اتـــاقــــَـــــم..

داد مـــیــزنـــى مــیـــگـــى مـــگـــِـــه بـــا تــــو نــیـــستــم؟؟

بـــازم هـــیـــچـــى نـــِــمــــیـــگـــم

بـــا عـــصــــبـــانــیـــت...مــــیــــاى بـــالاســــَــرم . . .

تــــِــکــــونـــــَــم مــــیـــــدى..

 بــــیـــخــــیـــال دیـــگـــِــه مــــامــــــانِ مــــَـــن . . . 

هــــــِـــــه آره  ایـــنـــجــــاســــت کـــِــه مـــیـــفـــــَــهــــمـــى...

پسرت شـــَــبـــِــش صــــُـــبـــح نـــَــشـــُــده...

وای کــــِـــه مـــن عــــِــاشــــق اون روزم