...دل شــکــســتــه...

دیگر آرزویـــی ندارم! اگرچه خودم نـــه ،ولی حداقـــل موهایــم سپیــد بختــــ شدند عاقبتـــ

...دل شــکــســتــه...

دیگر آرزویـــی ندارم! اگرچه خودم نـــه ،ولی حداقـــل موهایــم سپیــد بختــــ شدند عاقبتـــ

...دل شــکــســتــه...

باسلام خدمت دوستای گلم خلوتی مهیا کردم تا بتونم عاشقانه هام و دلنوشته هامو بزارم،خواهشا با نظرات زیباتون کمکم کنید،من همه رو دوس دارم و با همتون آماده تبادل لینک هستم و یک چیزی،که از متن ها و عکس هام دلشکسته نشین آخه دل خودم کافیــ...ــه

آخرین مطالب
 • ۹۴/۰۸/۱۷
  heh
 • ۹۴/۰۶/۰۴
  GOD
 • ۹۴/۰۴/۱۲
  M@N
 • ۹۴/۰۲/۱۳
  من
پیوندها

مرده ام بی تو...

به ﻏﺴﺎﻟﺨﺎﻧﻪ ﻧﺒﺮﯾﺪ ﻣﺮﺍ !... ﻣﻦ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻩ ﺷﻮﺭﻫﺎ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ...

ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺍﺯﺷﻢ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﮐﺒﻮﺩ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺪﻧﻢ ﺭﺍ !..

ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺍﻭ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﯿﺎﯾﺪ ... ، ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺧﻮﺩﺵ ﮐﻔﻨﻢ ﮐﻨﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻪ ! ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺷﺶ...

ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﺒﻨﺪﺩ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ ﺭﺍ، ﻭ ﻟﺒﺎﻧﻢ ... ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﺷﮕﻮﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ... ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ؛ ﺑﺠﺎﯼ ﺍﺫﺍﻥ ﻭ ﺩﻋﺎ ﻧﺎﻣﺶ ﺭﺍ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻢ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻡ ﺁﺧﺮ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﯿﺎﻭﺭﻡ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ !.. ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ؛ ﺧﻮﺩﺵ ﺧﺎﮎ ﺑﺮﯾﺰﺩ ﺭﻭﯼ ﺗﻨﻢ ﻭ ﺑﺮﻭﺩ 

 ﺑﺮﻭﺩ ﻭ ﺑﺮﻧﮕﺮﺩﺩ ... ﺁﺧﺮ ﻭﻗﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﺩﻝ ﻣﺮﺩﻥ ﻧﺪﺍﺭﻡ !.... ﻫﻤﯿﻦ ... ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﻢ ... ﺍﮔﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪ، ﻓﻘﻂ ... ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﺟﺎﻧﻢ ﺷﺪﻧﺪ ... ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺍﻭ ﺑﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺍﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﮐﻤﯽ ... ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪ !... ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻦ ... ﺑﻪ ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ ﺍﺕ ﻗﺴﻢ، ﻛﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻡ ... ﺑﺎﺯﻛﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ، ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﻯ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻨﺖ ... 

ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ .

اینجا ﮐﺴﯽ ﻣﺮﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ .

 • REZA ABEDINI

نظرات  (۶۶)

به سلامتیِ اونی که نه میتونیم ببینیمش و نه صداش رو بشنویم ولی بدجوری دلتنگشیم …
+18
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
با تسبیح بزنم تو صورتت ؟ :)))
اگه از کیفیت کسی که روش زوم کردیم راضی نیستیم ،
قبل از متاسف شدن واسه اون
یه کوچولو هم به فکر ارتقای لنزهای خودمون باشیم . . .
.
ﻫﻤﻪ ﺧﺮﺍﺑﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﺍﺑﯿﻢ !
ﺑﯿﺨﻮﺩﯼ ﻻﻑ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ و ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺧﻼﻗﯿﻢ
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﯽ ﺍﺧﻼﻕ !
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍهی های ﻣﺎ ﺍﺭﺿﺎ ﺷﻮﺩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ !
ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻣﺒﺎﺩﺍ
ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﻗﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ !
ﻣﺎ ﻗﺎﺗﻼﻥ ﺭﻭﺡ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﯾﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻫﻢ ﺩﺭ ﮔﺬﺭﯾﻢ …
برای تمام دردهایی که داری صبر کن
صبر او ج احترام به خداوند است...
عاقبت هجوم ناگهان عشق
فتح می کند ،
پایتخت ِدرد را...
.
.
.
این روزها که میگذرد هر روز
در انتظار آمدنت هستم
اما ؛
با من بگو که آیا من نیز ،
در روزگار آمدنت هستم؟
ابــرهایی کهـ از اردی بهشــــت جـــا ماندنــــد
غـُـــر غـُــر کنـــان
بغـــضـشــــان را
بــر ســـر خـــرداد خـــــالی مــی کننـــد : )
.
.
آ ف ت ا ب
این روزها برد با کسی است که بی رحم باشد
از دلت که مایه بذاری...
سوخته ای...
ایســــــتــــاده ام …
بگـــذار ســـرنوشـــت راهـــش را بـــرود … !
مـــن ،
همیــن جا ،
کنار قـــول هـایت ،
درســــت روبــروی دوســـت داشتـــنت و در عمــــق نبـــودنت ،
محـــــکم ایــستاده ام !!
دلم عجیب شور میزند
نکند این روزها کسی تورا دعا کند
و دعایش مستجاب بشه
شکسپیر گفت:
من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟!
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،..!
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند …

آدمی برای لذت بردن از زندگی به آرامش نیاز دارد ؛
و برای چگونه زندگی کردن به دانش … !
دست هایت...
کجاست...
که کنار بزند...
دلتنگی ام را..
...
 • دل سوختگان
 • هر حادثه ای بوجود بیاید . . .
  هر اتفاقی هم بیفتد . . .
  می گذرد و می رود . . .
  اما !؟ . . .
  زندگی همچنان ادامه دارد . . .
  خدایا!میترسم از آدم های که عاشق نمیشوند اما عاشق کردن را خوب بلدند
  چهار فصل کامل نیست.هوای تو فصل دیگریست فصلی به وسعت تمام لحظه ها
  بیخیال اونایی که ولت کردن...چون زمین گرده یه روز برمیگردن...
  داداشی اجازه هست لینکتون کنم؟؟؟؟؟؟؟
  بیا اینبار جایی دیگر قرار بگذاریم
  برای باهم بودن
  جایی جز خیالم...
  تنهایی یعنی...
  عاشقشی
  ولی دیگه حق نداری بهش نزدیک بشی
  اخه اون دیگه تنها نیست
  درود بر کسانی که برای دادن نظر از یک دیگر پیشی بگیرند...
  همانا اینان رستگارند
  واااااالااا
  ﭼﻘـﺪﺭ ﺍﺷﺘﺒـــﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ ﺁﻧﻬـﺎﯾــﮯ
  ﮐـــــﮧ
  ﻣﯿﮕـﻮﯾﻨـﺪ:
  ﻣــﺮﺩ ﺑـــﺎﯾﺪ ﻗـﺪ ﺑﻠﻨــﺪ ﺑـﺎﺷﺪ...
  ﭼﺸﻤــــــ ﻭ ﺍﺑـﺮﻭ ﻣﺸﮑــــــﮯ ﺑـﺎﺷﺪ...
  ﺗـــــﮧ ﺭﯾﺸـــــ ﺩﺍﺷﺘــــــﮧ ﺑـﺎﺷﺪ...
  ﭘـﯿﺮﺍﻫﻦ ﻣـﺮﺩﺍﻧـــــﮧ ﺑـﭙـﻮﺷﺪ......
  ﺁﺳﺘﯿﻨﺸــــ ﺭﺍ ﮐﻤـــﮯ ﺗـــﺎ ﺑﺰﻧــﺪ...
  ﻣﻮﻫـــﺍ ﮮ ﺩﻭ ﺳﺎﻧﺘــــﮯ ﺩﺍﺷﺘـــــﮧ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ...!!
  ﻣــن ﮐـــــﮧ ﻣﯿﮕﻮﯾﻤــــــ:
  ﻣــﺮﺩ ﺑــﺎﯾﺪ ﺑـــﺎﻭﺟــﻮﺩ ﺗﻤـــﺎﻣــــ ﻏﺮﻭﺭﺷـــــ ،
  ﻣﻬﺮﺑـــــﺎن ﺑـــــﺎﺷﺪ...
  ﺑــﺎﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺎﻣــــ ﻟﺠﺒـــﺎﺯﯾﻬـــﺎﯼ ﺷــــــ ،
  ﻭﻓــــﺎﺩﺍﺭ ﺑــــﺎﺷﺪ
  ﺑــﺎﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺎﻣــــ ﺧﺴﺘﮕـــﮯ ﻫﺎﯾﺸـــــ ، صبور باشه
  با تمام وجود سختی هایشـــــــ،
  ـ ﻋﺎﺷﻘــــ ﺑـــﺎﺷﺪ
  ﻣــــﺮﺩ ﺑـــــﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑـــﻤــــــ ﺑـــﺎﺷﺪ...
  لینکی.


  آمده بود تاپناهم شود!


  اما


  ازدست نبودن های گاه و بی گاهش ب هرکس و ناکسی پناه


  میبرم!!

  سلام دوست عزیز.
  من به تازگی وبلاگی زده ام،خوشحال میشم بهم سر بزنی.
  اگر با تبادل لینک موافق بودی خبرم کن.
  mer30 omadi
  تــــــــو بنویس ... از دلتنگی هایت از دردهایت، از حــــرف هایت ... از هرچه دلت می گوید ! بنویس برایـــــــــم...

  خوب بود

  فقط یه ایرونی میتونه
  اینقدر فال حافظ بگیره تا یکیش به مشکلش جور بیاد
  منظوری نداشتم!!
  • این روزها جای خالی ” تو ” را با عروسکی پر می کنم...همانند توست مرا ” دوست ندارد ”...احساس ندارد! اما هر چه هست ” دل شکستن ” بلد نیست . . .
  اعتقادات هر کس مثل مسواکه لطفا تو حلق بقیه نکنین!
  این دنیا را به آنانی هدیه میکنم که

  به خیالشان دنیا فقط برای آنهاست

  ولی برای تو آسمان را آرزو میکنم که همیشه مانند دلت زیباست
  عالی بود وافعا
  آپم´´´´´´´´´´´,;****,´´´´
  ´´´´´´´´´´´´,*¨¨,“¨¨*,´´´
  ´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@“;“;;-…
  ´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨“)““-““““
  ´´´´´´´´//,***¨¨¨¨*
  ´´´´´´´(,(**/*“¨““¨¨*
  ´´´´´´((,*/*;);*)¨¨¨¨*
  ´´´´´((,**)*/**/¨¨¨”¨*
  ´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨*
  ´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨*
  ´´,(,***/*)¨*¨¨¨¨,¨*
  ´´,***/*)¨*¨¨,¨*
  ´)*/*)*)*¨¨*
  /**)**¨¨“\\)\\)
  */*¨¨¨¨,...)!))!).....,(
  “,¨¨¨¨_)--“--“------/_.
  این پرنده اومده شمارو به وبلاگم دعوت کنه![گل]اپم[گل][گل][گل]
   دوست خوب پادشاه بی تاج و تختیست که بر دل حکومت میکند ، سلام پادشاه !
   بهترین دوست تو کسیست ک اولین قطره ی اشک تو را می بیند ،
  دومیش را پاک می کند
  و سومیش را به خنده تبدیل می کند !
  مـی دانـی

  مـن هــرگـــــز شـاعـــــر

  نبـــودم

  تنهــــــا راوی ِ حـرفهــــــای

  ذوق کــــــرده ای بـودم

  کـــــه بـا تــو هــــوای

  عـاشقــانــــــه شـدن داشتنـــد
  زندگی چه اتفاق غم انگیزی است

  وقتی که تنهایی ات سالها از تو بزرگتر باشد
  شب های اینجا انقدر دلگیر است

  که سوت های قطارهای نیمه شب

  هر آدمی را وسوسه می کند که برود

  و هیچوقت باز نگردد...
  سلام داداش مطالبت قشنگه  چی شود متن سیگار نزاشتی؟
  پاسخ:
  سلام داداش.چشم متن سیگارم میزارم...

  سلام داداش ممنون از این که بهم سر زدی وبلاگ خوبی داری خوشحال میشم بازم سر بزنی
  چشمت بی بلا داداش گلم
  چشممممممممممممممممممم
  شماهم بازم بیا
  خو دیه داداشی من رفتم بازم بهم سربزن خوشحال میشم.
  یه دنیا مرســــــــــــــــــــــــــ♥♥ــــــــــــــــــــی بخاطر حضورت
  در خیالم با خیالت بی خیال عالمم...
  به این خیابان بگو
  تمام نشود
  من با تو حرفها دارم...
  مسیر عقربه رادوباره میگردم به دنبال ثانیه ای برای دیدنت
  مریضم...
  تب دارم...
  چشمهایم درد میکند...
  اینهمه صغری کبری چیدن نمیخواد
  تونیستی
  دارم میمیرم
  دلتنگی حس قشنگیه وقتی که بدونی اونی که دوسش داری فراموشت نمیکنه
  به سلامتی اونایی که نامردی زمونه نامردشون نکرد
  به سلامتی ایرانسل که به ادم میفهمونه
  قبول کردن بعضی پیشنهادا فقط از اعتبارادم کم میکنه
  به سلامتی خودم که بودنم واسه هیشکی مهم نیس
  بوی فراموشی گرفتم،رنگ تنهایی
  دل شکستگی ،بغض و خاموشی چیست
  گمان میگنم تاریخ مصرفم تمام شده
  گاهی دل گرمی یک دوست انقدر معجزه میکند که انگاز خدادر زمین کنار توست
  سلااااااااااااااااااااام ممنون از حضورتون .وبتون عالیه خیلی دوسش دارم
  پاسخ:
  سلام خیلی ممنون
  فقط کمی نیامد ...
  هی ...

  برای تا ابد ماندن
  باید رفت ؛
  گاهی
  به قلب کسی
  گاهی
  از قلب کسی .
  گاهی حس آخرین بیسکوییت ساقه طلایی رودارم
  تنها شکسته
  خیلییی قشنگه
  سلام.
  با سوالی در مورد امر به معروف به روزیم...؟؟؟؟
  منتظر نظرات زیبای شما هستیم...

  ممنون میشم اگه مشارکتی در این بحث داشته باشید...
  التماس دعا
  اللهم عجل لولیک الفرج
  یا علی مد
  خیلی وقت است که بی تابم
  دلم تاب می خواهد!
  و یک هل محکم...
  که دلم هری بریزد پایین...
  هرچه در خودش تلنبار کرده را...
  واقعا ارزششو داره؟
  پاسخ:
  yes
  در 42 دومین روز از فعالیت وبلاگی فاطمیون تصمیم ب نظر سنجی از فعالان مجازی گرفتیم
  تا در صورت مثبت بودن برایند به فعالیت وبلاگیمون ادامه بدیم
  لطفا با نظز خود ما را راهنمایی کنید

  http://eheyat.blog.ir/1393/01/26-3

  سلام.
  ولادت حضرت زهرا و روز مادر بر شما مبارک باد...
  با اشعاری در مورد حضرت زهرا و روز مادر به روزیم.

  منتظر شما و نظراتتون
  اللهم عجل لولیک الفرج
  یا علی مدد
  التماس دعا
  سلام.
  ولادت حضرت زهرا و روز مادر بر شما مبارک باد...
  با اشعاری در مورد حضرت زهرا و روز مادر به روزیم.

  منتظر شما و نظراتتون
  اللهم عجل لولیک الفرج
  یا علی مدد
  التماس دعا
  سلام.
  شهادت حضرت زهرا تسلیت باد...
  با چند کلمه حرف راست منتظر شما و نظراتتون هستیم...
  نظرات زیبای شما باعث دلگرمیست...
  یا زهرا
  اللهم عجل لولیک الفرج

  التماس دعا
  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی